Rodinné konstelace - Jak udržovat zdravé vztahy doma i v práci navzdory zátěžím z předchozích generací

Zážitkový seminář vychází z metody německého terapeuta Berta Hellingera, který hledal cesty, jak uvést narušené rodinné systémy do opětovné rovnováhy a řešit tak nesnáze současnosti.

          S rodinou, z níž pocházíme, jsme spojeni skrze celé generace. Metoda pomáhá nalézt, jaký vliv na nás mají osudy našich předků a ostatních členů rodiny. To se děje sestavením vlastní rodinné konstelace, nebo zapojením se do konstelací jiných účastníků. 

Metodu je také dobře možné uplatnit při práci se závažnými tělesnými symptomy, chronickými nemocemi, nebo při důležitých rozhodnutích v osobním či pracovním životě.

Seminář je pozváním pro každého, kdo se chce nově podívat na svou současnou životní situaci a nastartovat změny k lepšímu.

 

Rodinné konstelace v Říčanech 11.10.2020 s Mgr. Evou Pávkovou

Co jsou rodinné konstelace?

Jedinečná metoda, která umí navodit změnu v celém systému, k němuž klient patří. Ať už jde o rodinu, školní, či pracovní kolektiv, případně zdravotní problém. Ne vždy je možné všechny důležité osoby či prvky systému reálně zapojit do řešení situace. Nemají čas, zájem, nebo pocit, že to s nimi souvisí, nebo patří k našim předkům, kteří už nežijí. Sestavení konstelace a práce s ní na symbolické a rituální úrovni jejich zapojení umožňuje.

Termín

V neděli 11.10.2020, od 10 do 18 hodin

Místo

Centrum Uprostřed
Masarykovo náměstí 60
Říčany

Cena 

1700 CZK

Poplatek za program, lektorné, pomůcky, prostor, spotřební materiál semináře.

Objednávka semináře