TERAPIE CESTOU

Při práci s klienty není ovšem mým primárním cílem "léčba", ale porozumění mé a klientovo. Mými osvědčenými nástroji jsou pozorování, vnímání, nalazení se a případné zrcadlení situace, se kterou přichází klient ke konzultaci. 

Snažím se o to, aby pochopil sebe sama, zorientoval se ve své situaci a přišel na to, co opravdu chce, potřebuje…

I proto tento svůj přístup nazývám Terapie Cestou - pracujeme na celém procesu prožívání, ne pouze na dosáhnutí "cílové destinace". A především - jsme na této cestě společně. Zkušenosti ukazují, že někdy stačí pouze síla klientovy mysli, aby došlo k žádoucí změně.  Za pomoci kineziologie, kterou v terapii cestou také využívám, provádím terapeutické odbloky (vychází z metody One Brain) s klienty tak, aby si sami dokázali najít řešení své situace.

Petr Zapletal

 

 

Cena konzultace

1 hodina
1000 Kč

kontakt: +420 777 693 534

 

Mé vzdělání a zkušenosti

Ve 12 letech jsem začal cvičit Kung-Fu a zajímat se o východní filozofii, která je mi blízká.

Objevování vnitřních principů mě dovedlo k obracení pozornosti dovnitř a praktikování Tai Ji Quan a Qi Gongu. V současnosti se jim věnuji nejvíce, protože mě stále fascinují, nabíjí a harmonizují. 

Ne vždy jsem v rámci osobního rozvoje viděl jasnou cestu, ale mnohokrát jsem v těchto situacích získal pozitivní zkušenost díky homeopatii. A tak se ve mně postupně probouzel stále větší zájem, až jsem tuto terapeutickou metodu vystudoval

Třebaže své učitele bojových umění nadále navštěvuji externě, cítím, že v rámci tělesného cvičení jsem se stal svým vlastním učitelem. Dále se rozvíjím Vzdělávacím cyklem "Poznej svůj cíl" u Zdeňky Jordánové. Nyní nastala doba, kdy cítím potřebu své poznání sdílet s vámi všemi, kteří o něj budete mít zájem. Je to další krok na mé "cestě".

Velmi moc děkuji všem mým učitelům, rodině a všem lidem v mém životě, kteří mne jakkoliv inspirovali, učili či jen tolerovali. Děkuji i svým klientům, je to vzájemný proces obohacování.

Děkuji!

Stále více a více ujišťuji o tom, že nic není špatně a vše co se nám děje, tak se nám děje s láskou. Jsme součástí vesmíru a naše vlastní jedinečnost je součástí něčeho většího, jsme součástí naší rodiny, naší vesnice či města, našeho státu, naší planety, naší sluneční soustavy…

A tak, jak je jedinečný každý z nás, je jedinečné i jeho vnímání světa a přístup k životu.