Poradna nekonvenční medicíny

Už během studia na Lékařské fakultě University Palackého v Olomouci jsem nemocného člověka viděla trochu jinýma očima, než nabízely standartní léčebné postupy. Své znalosti a praktické zkušenosti jsem postupně a systematicky rozšiřovala pod laskavým dohledem svých učitelů, lidí s velkým srdcem, rozhledem, pokorou a touhou po poznání. Má další cesta v rámci postgraduálního studia biomedicíny propojovala fyziologii s akupunkturou a prací sekundární lékařky, ale stále přicházeli pacienti, pro které to nebylo to pravé. Následovalo studium akupunkturních mikrosystémů, homeopatie, fytoterapie, dietetiky a řada workshopů zaměřených na propojení léčení s pohybem, rodičovské radosti i povinnosti a v neposlední řadě i psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze. 
Každý z těchto směrů je cestou sám o sobě, mým cílem je propojovat moderní vědu s tradičními léčebnými postupy tak, aby to nebylo pro klienta zahlcující ani limitující. Od klienta očekávám aktivní přístup a ochotu ke změně. V praxi preferuji jemný dotek před skalpelem, bylinný čaj před antibiotikem a lidský přístup před dokonalou technologií, ovšem s vědomím, že může přijít i chvíle, kdy je nanejvýš vhodné skalpel, antibiotikum a technologii neodmítnout. I proto je mojí vizí do budoucna mezioborová týmová spolupráce.

MUDr. Lenka Radková

 

 

Cena konzultace

Úvodní konzultace dospělý 60 minut
1500 Kč
Úvodní konzultace dítě 60 minut
1000 Kč
Kontrola 30 minut
500 Kč
Kontrola 60 minut
1000 Kč

Osoby v těžké životní situaci a finanční nouzi - individ. ceny
Spolupracuji se Sociální klinikou www.socialniklinika.cz

Kontakt:

email: radkova.pnm@gmail.com

tel. +420  775  217  247

 

Mé vzdělání a zkušenosti

  • Lékařská fakulta University Palackého v Olomouci – všeobecné lékařství
  • ORL klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha
  • Universita Tradiční čínské medicíny Chengdu – individuální stáž
  • CEDH homeopatie – Homeopatická lékařská asociace
  • IPVZ kurs akupunktury a manuální myoskeletální medicíny
  • Aktuálně v supervizní části výcviku v Biosyntéze

"Medicína je jen jedna."

Lidskou bytost se snažím vnímat celostně, v kontextu rodinném, společenském, s vlastní jedinečnou historií. Pracuji s důvěrou ve schopnost lidského těla samo se vyléčit, pokud k tomu má prostor, a s respektem k životu ve všech jeho formách.